Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Invesco Global Small Cap Eq    Mid blend    Small blend 
LO Funds World Gold Expts     Mid growth   Small growth
UBAM Europe Equity         Large blend   Large growth
Templeton Asian Growth       Large growth  Large blend 
Carnegie Strategifond       Mid blend    Mid growth 
BGF Asian Dragon A2        Large blend   Large growth
RobecoSAM Smart Mobility      Large blend   Large growth
Man Numeric RI Global Equity    Large value   Large blend 
Alquity Future World        Mid blend    Mid growth 
MS INVF Global Infrastructure   Large blend   Large growth
Aviva Investors EM Eq Sm Cp    Mid blend    Mid value  
Franklin MENA           Mid blend    Mid growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR