• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Fed lär sänka räntan innan årets slut

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riskfyllda tillgångar fortsatte att stiga i april, i ljuset av bättre BNP-siffror och bolagsrapporter än väntat, “duvaktighet” från viktiga centralbanker samt tecken på att den kinesiska regeringens stimulanser börjar få avtryck i ekonomin.

Det skriver Ariel Bezalel i en aprilkommentar för räntefonden Jupiter Dynamic Bond. Fonden backade med 0,2 procent under månaden samtidigt som jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg med 0,5 procent. Sedan årsskiftet är fonden upp 3,3 procent, medan index har stigit 3,4 procent.

“Statsobligationer i USA, Europa och Australien såldes ned under månadens första halva innan de rallade de sista två veckorna. Företagsobligationer presterade väl och high yield överpresterade investment grade. På tillväxtmarknader producerade obligationer i hårdvaluta positiv avkastning medan dito i lokal valuta underpresterade, lett av turbulens i Argentina och Turkiet”, skriver Ariel Bezalel.

Statsobligationer och CDS-derivat drog ned avkastning

Bland fondens olika innehavskomponenter uppges medel- till långdaterade amerikanska och australiska statsobligationer ha varit de huvudsakliga negativa bidragsgivarna i april, då räntekurvorna blev brantare i de båda länderna. Fondens CDS-derivat inom high yield tappade något eftersom kreditspreadarna mellan amerikansk och europeisk high yield minskade (instrumenten finns i portföljen för att hedga ökande spreadar mellan dessa). En tredje negativ portföljkomponent under månaden var en mindre allokering fonden har i argentinska statsobligationer. Enligt förvaltaren sålde marknaden av argentinska tillgångar i takt med att oddsen för att Christina Kirchner ska vinna det kommande valet ökade ordentligt.

Bättre fart på high yield-innehav

Dessa negativa avkastningsbidrag vägdes till viss del upp av fondens innehav i high yield-krediter, vilka steg över hela portföljen.

“Många av fondens amerikanska high yield-papper presterade väl, inklusive våra innehav i kyckling- och nötköttsproducenter såsom Simmons Food, JBS, Pilgrim’s Pride och Boparan. Vi ökade i dessa positioner under månaden, då ett utbrott av svininfluensa i Kina har lett till en betydande ökning av efterfrågan för protein såsom nötkött och kyckling, och bort från fläsk”, meddelar förvaltaren.

Vidare hade fondens innehav i företagsobligationer på tillväxtmarknader en bra månad, i synnerhet de med exponering mot Indiens valuta. Fonden uppges nyligen ha ändrat sin exponering inom landet till indiska rupies, genom att byta ut långdaterade statspapper mot kortare löptider inom “kvasi-statspapper” och företag av hög kvalitet.

Räntor och risktillgångar inte på samma våglängd

Ariel Bezalel konstaterar att det fortsätter att vara en diskrepans mellan räntor och prissättningen av risktillgångar.

“Terminsmarknaden prisar in sannolikheten för en amerikansk räntesänkning mot slutet av 2019 till över 50 procent. Men trots en svag makroekonomisk bild reflekterar tillgångspriserna en omedvetenhet av tillgänglig data, och vad som verkar vara en förhoppning om att ekonomisk aktivitet ska studsa tillbaka”, skriver han.

Förvaltaren pekar på att en lång rad av länder har rapporterat PMI under 50, vilket indikerar kontraktion, samt att Citi Economic Surpise Index är entydigt negativt i USA, något som bekräftar att ekonomisk data relativt förväntningar är svag. Han lyfter även fram att globala viktiga företag som 3M, Fedex och UPS nyligen har utfärdat vinstvarningar, och förvaltaren framhåller att även om bolagsvinster överraskade på uppsidan förra månaden, så innehöll rapporterna försiktiga tillväxtutsikter vilket var mest tydligt bland halvledarbolag.

Räntesänkning trolig, håller koll på dollar och Kina

“Vi fortsätter tro att amerikansk ekonomi är väldigt sent i cykeln och att en räntesänkning före utgången av 2019 är trolig. Vi bevakar den amerikanska dollarn och kinesisk data noggrant, då en ihållande dollaruppgång skulle skada tillgångspriser, främst på tillväxtmarknader. Samtidigt behöver kinesisk data förbättras ordentligt för att inte global tillväxtoro ska återvända”, skriver Ariel Bezalel.

Fondens strategi för att navigera detta ekonomiska klimat uppges främst vara att balansera långdaterade statsobligationer av hög kvalitet med högavkastande kortdaterade innehav.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR