Indexfonder: Fondförmögenhet i USA för första gången i nivå med aktiv förvaltning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För första gången hittills är det jämnt skägg mellan aktiv och passiv förvaltning vad gäller fondförmögenhet i USA.

Det rapporterar branschsajten Institutional Investor och hänvisar till en analys av Morningstar.

Vid utgången av april hade den totala fondförmögenheten för passivt förvaltade amerikanska aktiefonder vuxit till 4.300 miljarder dollar, vilket var samma nivå som för aktivt förvaltade dito.

Att passivt förvaltade indexfonder nu når upp till samma nivå som aktivt förvaltade fonder är ett tecken på att den framlidne Jack Bogle, grundare av Vanguard Group och indexfondens skapare, med sin idé har förändrat branschen för gott, resonerar Institutional Investor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR