High yield: Stort nettoutflöde förra veckan då handelskonflikten trappades upp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerare tog ut 2,7 miljarder dollar från high yield-marknaden under den förra veckan, då insatserna i handelskonflikten mellan USA och Kina ökade bland annat i form av nya tullbesked.

Det framgår av en analys från Morningstar, som meddelar att detta innebar det tredje största utflödet på veckobasis under de senaste 52 veckorna, samt det sjätte största uttaget de senaste två åren.

“Företagsobligationsmarknaden fick ta emot en relativt tung smäll förra måndagen då retoriken mellan USA och Kina eskalerade. Kreditspreadar vidgades betydligt, men marknaden hade återhämtat en stor del av tappet vid fredagens stängning. Handelsförhandlingar kommer i närtid fortsatt att utgöra ett överhäng för företagsobligationer, i takt med att investerare noggrant bevakar hur respektive sida kommunicerar utåt inför G-20-mötet nästa månad”, skriver Morningstar.

Sett till förra veckans high yield-utflöde om 2,7 miljarder dollar kan omkring två tredjedelar härledas till öppna fonder (open-end). Morningstar drar därmed slutsatsen att privatsparare i högre utsträckning än institutionella placerare blev skärrade och sålde under förra veckan, eftersom öppna fonder ses som en temperaturmätare för privatpersoners agerande, medan ETF:er vanligtvis ses som detsamma för institutioner.

Sedan årsskiftet uppgår nettoinflödet för high yield-tillgångar till 13,3 miljarder dollar, varav 7,8 miljarder kommer från ETF:er och 5,5 miljarder från öppna fonder, enligt Morningstar. Detta är dock inte nog för att kompensera för utflöden under det turbulenta fjärde kvartalet 2018. De senaste 52 veckorna noteras ett nettoutflöde om 4,2 miljarder dollar, lett av uttag om 6,6 miljarder för öppna fonder, medan ETF:er däremot har sett ett inflöde om 2,4 miljarder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR