Första AP-fonden: Blir storägare i Smart Eye efter emission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den riktade nyemission som eyetracking-bolaget Smart Eye aviserade på tisdagen efter börsens stängning har genomförts till fem nordiska institutioner, inklusive Första AP-fonden som stod för drygt hälften av emissionens volym.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen gjordes till en rabatt om 1,6 procent mot senaste betalkurs och kommer att tillföra Smart Eye cirka 200 miljoner kronor.

“Första AP-fonden går in som ny storägare i Smart Eye efter att ha tilldelats 1.000.000 aktier, motsvarande drygt hälften av nyemissionen, och blir därmed bolagets tredje största ägare med 6,6 procent av aktier och röster efter nyemissionen. Sammantaget tilldelades fem stora nordiska institutioner, inklusive Första AP-fonden, cirka 75 procent av nyemissionen”, skriver Smart Eye.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 13 procent. Carnegie var så kallad “sole bookrunner” i transaktionen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR