Kina: A-aktiefonder utmärker sig positivt trots handelskonflikt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har varit en högst volatil utveckling för kinesiska aktier de senaste fem åren, med undantag för 2017 då marknaden i stadig takt marscherade uppåt. För de som har stått ut med de tvära kasten kan långsiktigheten anses ha varit mödan värd, då exempelvis indexet MSCI China All Shares stigit med 112 procent under femårsperioden, mätt i svenska kronor; 9 procentenheter bättre än MSCI:s världsindex.

MSCI China All Shares är ett brett index som representerar medelstora och stora bolag listade i såväl Hongkong, Fastlandskina, som utomlands (H, A, ADR). (Källa: Morningstar)

MSCI China All Shares är ett brett index som representerar medelstora och stora bolag listade i såväl Hongkong, Fastlandskina, som utomlands (H, A, ADR). (Källa: Morningstar)

Med en högaktuell och upptrappad geopolitisk konflikt med USA har kinesiska aktier återigen fått sig en törn på sistone. Det handelsavtal som många marknadsaktörer hade hoppats skulle slutas i närtid ser av allt att döma ut att skjutas på framtiden och osäkerheten är för tillfället hög. Ett förslag för den som vill ha en Kina-exponering men med en i viss mån begränsad påverkan från handelskriget kan vara att titta på fastlandets A-aktier.

“Våra portföljer har alltid prioriterat den inhemska och konsumentdrivna delen av Kinas ekonomi, där exporttullar har betydligt mindre påverkan på bolagens rörelseresultat. Ingen är dock immun och aktieutvecklingen påverkas för tillfället negativt till följd av ökade riskpremier i Kina”, säger East Capitals fondförvaltare Dmitriy Vlasov som förvaltar aktiefonden East Capital China A-Shares i en kommentar till Fonder Direkt.

Trots dagens ovissa handelssituation anser Dmitry Vlasov alltjämt att värderingarna på kinesiska aktier representerar en “väldigt attraktiv ingångspunkt” för investerare med lång tidshorisont.+

Enligt Morningstars analys är det USA/Kina-scenario med högst sannolikhet att de båda länderna når en överenskommelse som egentligen inte innebär ett genombrott, men som räddar ansiktet på de två presidenterna. (Källa: Morningstar)

Enligt Morningstars analys är det USA/Kina-scenario med högst sannolikhet att de båda länderna når en överenskommelse som egentligen inte innebär ett genombrott, men som räddar ansiktet på de två presidenterna. (Källa: Morningstar)

Att handelskonfliktens effekter är mindre relativt sett för inhemskt fokuserade fastlandsaktier, återspeglas också i att Kinafonder inriktade på A-aktier presterat bäst i år. På listan över 2019 års avkastning för 58 Sverigetillgängliga Kinafonder är samtliga fem i toppen A-aktiefonder, enligt statistik från Morningstar.

Bäst har BGF China A-Share Opportunities gått, med en uppgång på 35,8 procent i svenska kronor. Därpå följer Dmitriy Vlasovs East Capital China A-Shares (34,4 procent), Allianz China A Shares (33,8), MW TOPS China A Share (33,7) samt Schroder ISF China A (29,3). Medianfonden är upp 19,4 procent, medan MSCI China All Shares har stigit med 22,1 procent.

Kinesiska muren. (Källa: Unsplash)

Kinesiska muren. (Källa: Unsplash)

Dmitriy Vlasov ser en risk för att USA:s stegrade tullavgifter på kinesiska varor kan komma att bli kvar länge, speciellt om Donald Trump befäster sin position i Vita huset i 2020 års presidentval.

“Vår grundsyn är att tullar på all kinesisk export till USA skulle drabba amerikanska konsumenter, samtidigt som vissa kinesiska företag med mindre konkurrenskraftiga produkter skulle påverkas. Det gäller särskilt om tullarna kvarstår under en längre tidsperiod, vilket till viss del beror på om Donald Trump blir omvald nästa år”, säger Dmitriy Vlasov och fortsätter:

“Om situationen utvecklar sig så kommer vi att se ökad volatilitet på globala marknader och den kinesiska valutan kan komma att försvagas. Ekonomiska stimulanser och mjuka penningpolitiska policys kommer delvis att väga upp för detta, men på kort sikt är det dock väldigt svårt att ersätta den kinesiska exporten”, enligt förvaltaren.

Senaste nytt i handelskonflikten inkluderar att USA förväntas addera kinesiska säkerhetsbolag till sin svarta lista över företag som Trumpadministrationen anser utgöra ett säkerhetshot mot USA, vilket Bloomberg och New York Times rapporterar med hänvisning till källor. Konflikten blossade upp i fredags då ett federalt affärsförbud mot telekombolaget Huawei aktiverades.

För den som långsiktigt tror på Kinas ekonomi och aktiemarknad och vill investera i Kinafonder kan en strategi vara att inte placera hela beloppet på en gång. Sprids fondköpen ut över tid minskar risken att tajmingen blir fel. Vad som väger emot en sådan strategi är ett scenario där handelskonflikten når en plötslig lösning och kinesiska aktier därpå stiger hastigt och brant. Om och när så eventuellt kommer att ske vet dock ingen, och även de mest initierade geopolitiska experterna är i dag oense om vilken riktning konflikten kan väntas ta.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR