Swedbank Robur Sweden High Dividend: Fonden där budet på Oriflame har störst portföljeffekt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) På tisdagsförmiddagen stod det klart att familjen af Jochnick vill köpa ut kosmetikabolaget Oriflame från börsen, efter att storägaren lagt ett kontantbud på 227 kronor per aktie.

Budet motsvarar en premie om 34,8 procent mot aktiens stängningskurs den 21 maj och Oriflame-aktien hade på tisdagseftermiddagen stigit med 32,3 procent till 222:80 kronor.

Kursgraf för Oriflame de senaste tre åren. Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Kursgraf för Oriflame de senaste tre åren. Röd markering står för utdelning._(Källa: Infront)

Den fond där aktien utgör störst portföljvikt är Swedbank Robur Sweden High Dividend, som innan dagens uppgång hade 4,3 procent av kapitalet placerat i Oriflame. Fonden ökade dessutom sitt innehav med 43 procent i april, enligt data från Morningstar.

De övriga fonder med störst portföljandel i Oriflame inkluderar Vaneck Vectors Russia Small-Cap ETF (3,8 procent av portföljen), FIM Artificial Intelligence (3,0), Amplify International Online Retail ETF (2,7) samt Cicero Focus (2,7).

Oriflames storägare Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur säger sig behöva mer tid för att ta ställning till budet.

Det uppgav representanter för de båda storägarna, som tillsammans kontrollerar 15,5 procent av bolaget, för Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

“Jag fick information om det här i morse, och vi har inte haft någon förhandsinformation, så vi behöver nu i lugn och ro analysera det här. Sedan behöver vi invänta vad styrelsen och den oberoende budkommittén kommer att säga”, sade Marianne Nilsson som är chef för ägarstyrning på Swedbank Robur, som kontrollerar 6,3 procent av kapital och röster i Oriflame.

Även Fjärde AP-fonden, som kontrollerar 9,2 procent av aktierna i bolaget, uppgav för Nyhetsbyrån Direkt att morgonens bud behöver utvärderas.

“Vårt aktieteam analyserar budet och vi har inte tagit ställning till det ännu”, sade Tobias Fransson, pressansvarig på Fjärde AP-fonden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR