Fjärde AP-fonden: Fortsatt på säljsidan i Getinge

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Statliga pensionsfonden Fjärde AP-fonden fortsätter att minska sitt innehav i medicinteknikbolaget Getinge, vars aktie har stigit med 66 procent hittills i år.

Enligt ett flaggningsmeddelande har fonden sålt 150.000 Getinge-aktier den 21 maj, varpå ägarandelen uppgår till 8,01 procent av kapitalet och 4,99 procent av rösträtterna.

Sedan i februari har Fjärde AP-fonden sålt drygt 1,1 miljoner aktier i Getinge, vilket har bidragit till en minskning av kapitalandelen från 8,42 till 8,01 procent. Det framgår av statistik från ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR