Hälsovård: Digital hälsa sektorns fondvinnare hittills i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I tider då börsen är orolig och det råder stor osäkerhet om vart den globala ekonomin ska ta vägen är det vanligt att defensiva sektorer klarar sig väl i ett relativt perspektiv på börsen.

Med vad som enligt vissa bedömare nu har utvecklats till ett handelskrig mellan USA och Kina, kan den ocykliska hälsovårdssektorn i någon mån ses som ett tryggare börsval än aktier som i högre grad påverkas av vad som händer i geopolitiken. Trots det har sektorn underpresterat den bredare marknaden så här långt under 2019.

Fonder Direkt har gått igenom hur de 38 Sverigetillgängliga fonder med huvudsaklig exponering mot antingen hälsovård, läkemedel eller bioteknik har utvecklats i år.

Bäst avkastning hittills noteras för en fond från Credit Suisse som investerar i bolag verksamma inom digitala hälsovårdlösningar. CS (Lux) Global Digital Health heter fonden och uppgången summeras till 30,4 procent i svenska kronor.

Nedan en lista över de tio fonder inom den kombinerade sektorn med bäst avkastning så här långt i år.

Fond                  Utv i år %  Utv 3 år %
CS (Lux) Global Digital Health     30,4     44,2*   
C Worldwide Medical Small & Mid Cap   28,2     80,0   
Fondita Healthcare           26,2     12,7**  
Polar Capital Biotech          24,6     83,3   
Franklin Biotechnology Discovery    24,3     36,1   
Pictet-Biotech             24,0     36,4   
GAM Multistock Health Innovation Eq   21,0     42,1   
LähiTapiola Hyvinvointi         20,9     51,6   
Candriam Eqs L Biotech         20,2     48,4   
Janus Henderson Global Life Sciences  19,8     55,3   

För medianfonden i genomgången noteras en uppgång på 15,9 procent, vilket kan ställas mot indexet S&P Global 1200 Healthcare Sector, som i svenska kronor har stigit med 14,4 procent under samma tidsperiod (per den 22 maj).

Det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 har å sin sida stigit hela 24,9 procent i svenska kronor, vilket bekräftar att hälsovårdssektorn släpar efter den bredare marknaden så här långt under 2019.

En delförklaring till att sektorn inte har kunnat hålla jämna steg är sannolikt den debatt om att stöpa om det amerikanska sjukvårdssystemet i grunden, som uppstod i april. Bernie Sanders, amerikansk senator och tillika kandidat till att bli demokraternas namn i presidentvalet 2020, har tagit täten i debatten genom att begära reformen “single payer” som i princip skulle göra bolagen inom sjukvårdsförsäkring överflödiga.

Många bedömare ser sannolikheten för att en sådan reform i praktiken ska kunna genomdrivas som ytterst liten, även om Bernie Sanders skulle bli USA:s nästa president. Det har dock inte hindrat aktiekurserna i potentiellt berörda företag som United Health och Centene från att mer eller mindre klappa ihop. En viss återhämtning har dock skett från slutet av april.

 S&P Global 1200 Healthcare Sector och S&P 500 sedan årsskiftet. (Källa: Morningstar)

S&P Global 1200 Healthcare Sector och S&P 500 sedan årsskiftet. (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR