• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF AM SAS: Utgång handelsförhandlingar avgörande för portföljagerande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En överenskommelse mellan USA och Kina är alltjämt basscenariot i handelskonflikten, trots den senaste tidens upptrappade retorik.

Det skriver kapitalförvaltaren ODDO BHF AM SAS i ett marknadsbrev, där de delar med sig av vilka åtgärder som vidtas för att hantera ökad volatilitet.

“Medan en överenskommelse fortfarande är mer trolig än inte handlar vi för tillfället på riskasymmetri och håller kvar en neutral position i riskfyllda tillgångar”, skriver förvaltaren.

Tar hem vinster tillväxtmarknader

Bland annat uppges ODDO ta hem vinster i aktier och obligationer på tillväxtmarknader, till följd av dess stora exponering mot global handel. Kapitalförvaltaren har också uppgraderat europeiska småbolagsaktier till neutral från undervikt, då den politiska risken på kort sikt uppges ha minskat. Som orsaker nämns framskjutning av deadlinen för Brexit samt att det kommande EU-valet endast utgör ett begränsat hot.

En tredje åtgärd kapitalförvaltaren meddelar är en ökning i kvalitetsobligationer, med synen att en möjlig räntesänkning till följd av riskaversion kan ge draghjälp till obligationspriserna.

Handelskonflikt i fokus

ODDO BHF AM SAS förbereder sig just nu primärt på två huvudscenarier; ett sammanbrott i handelsförhandlingarna med en påföljande eskalation i handelskriget mellan USA och Kina, eller att de två länderna når en överenskommelse.

Inträffar scenario nummer ett uppger kapitalförvaltaren att alla tillväxtmarknadspositioner kommer att säljas. Vidare kommer de i ett sådant läge att reducera exponeringen mot riskfyllda aktier och high yield-obligationer, samtidigt som japanska yen och tyska statsobligationer inhandlas.

Om ett avtal mellan USA och Kina däremot nås sätts en köpstämpel på europeiska aktier inom kategorierna cykliskt och värde, tillväxtmarknadsaktier med betoning på Asien, samt high yield med övervikt inom cykliskt. I tillägg till det skriver ODDO att de i så fall även skulle “korta dollarn mot euron ännu mer”.

Upprevideringar kan agera katalysator för aktier

Vad gäller aktievärderingar menar ODDO att då marknaderna inte längre handlas till rabatter mot historiska nivåer är de två huvudsakliga katalysatorerna för uppsida upprevideringar i vinst per aktie-prognoser samt rotation mot värdebolag, som skulle kunna gynnas av den multipelkontraktion som har bevittnats de senaste åren.

Aktieavkastning inom eurozonen för kategorierna tillväxt respektive värde, per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS/Factset)

Aktieavkastning inom eurozonen för kategorierna tillväxt respektive värde, per den 31 mars. (Källa: ODDO BHF AM SAS/Factset)

“Tålmodighet är nyckelordet, i båda riktningarna. Värde har sällan skapats genom att rusa in eller ut”, skriver ODDO BHF AM SAS.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR