Swedbank Robur: Ökar i Scandic Hotels, över 5% kapital

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Swedbank Robur fortsätter att öka aktieinnehavet i hotelloperatören Scandic Hotels.

Enligt ett flaggningsmeddelande från Robur uppgår kapital- respektive röstandelen till 5,14 procent, efter förvärv av 200.000 aktier den 22 maj.

Fondbolaget har i en stadig takt ökat sitt innehav i Scandic Hotels allt sedan den första positionen i aktien togs under slutet av 2016, enligt Holdings databas. Då uppgick kapitalandelen till 0,16 procent.

Hittills i år har Swedbank Robur nettoköpt drygt 1,2 miljoner Scandic-aktier och gått från 3,95 procent till dagens 5,14 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR