Atlas Impact Partners: Lanserar påverkansfokuserad aktiehedgefond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Atlas Impact Partners är på väg att lansera en av de första lång/kort-aktiefonderna med ett påverkanstema.

Det rapporterar branschsajten Institutional Investor.

Hedgefonden kommer att investera i bolag som utvecklar hållbara lösningar för miljö och samhälle, samt gå kort i aktier i bolag vars verksamhet bedöms skada världen.

Atlas uppges ta hänsyn till ESG-faktorer, men gå längre än så genom att enbart investera i bolag som adresserar samhällets stora problem.

“Vad ett företag producerar är avgörande för vilken påverkan det har. Produkten eller tjänsten i fråga har antingen en del i att lösa ett stort problem, eller förstärker ett av de problemen. Vi är inte tvetydiga vad gäller påverkan”, säger Atlas medgrundare Rob Brown i en intervju med Institutional Investor om den nya fonden.

Fondens lansering väntas offentliggöras formellt nästa vecka.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR