Europa: Fortsatt törst efter räntefonder i apr, utflöden aktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Långsiktiga Europa-baserade fonder inklusive ETF:er hade ett totalt nettoinflöde om 11,6 miljarder euro i april, men aktiefonder fortsatte att notera utflöden. Under månaden togs 11,2 miljarder euro ut netto från aktiefonder, vilket dock var en minskning från i mars då 18,1 miljarder togs ut. Sedan årsskiftet har därmed 26,8 miljarder euro plockats ut från aktiefonder i Europa.

Det framgår av en flödesanalys från Morningstar.

Fondflöden i april, sedan årsskiftet och de senaste tolv månaderna. (Källa: Morningstar)

Fondflöden i april, sedan årsskiftet och de senaste tolv månaderna. (Källa: Morningstar)

Även alternativa fonder, där hedgefonder ingår, fortsatte att blöda pengar. Under månaden sågs nettoutflöden om 6 miljarder euro, vilket ger 23,9 miljarder hittills i år och 49,4 miljarder de senaste tolv månaderna. En tiondel av kapitalet i alternativa fonder har därmed försvunnit på ett år, sett till organiskt flöde som exkluderar tillgångarnas marknadsavkastning.

Räntefonder var den kategori som drev fondinflödena i april, då 27,2 miljarder euro netto adderades, vilket innebar den tredje bästa månaden sedan i juli 2017. Ett mindre inflödesbidrag kom även från blandfonder (allocation) med 2,2 miljarder euro, något som markerade den första positiva månaden sedan i september 2018.

En närmare titt på flödenas fördelning vad gäller aktiv kontra passiv aktieförvaltning visar att passiva aktieprodukter lyckades attrahera 2,9 miljarder euro i april, medan aktivt förvaltade aktiefonder drabbades av utflöden om 14,1 miljarder (vilket ger totalutflödet 11,2 miljarder). Tendensen är densamma sett till de senaste tolv månaderna; aktieindexfonder har haft ett inflöde om 25,4 miljarder euro medan aktivt förvaltade aktiefonder sett ett utflöde om 68,5 miljarder. Andelen passivt förvaltade aktieprodukter i Europa har ökat till 28,2 procent per den 30 april, upp från 26,4 procent för ett år sedan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR