Fonder: Tydligt samband mellan Morningstar-betyg och flöden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordiska fonders Morningstar-betyg har stor betydelse för var fondsparare väljer att placera sina pengar. Det senaste året har 8,8 miljarder euro netto flödat in i nordiska fonder med betyget fem stjärnor och 2,8 miljarder in i fonder med fyra stjärnor. Samtidigt noteras nettoutflöden om totalt 10,3 miljarder euro för nordiska fonder med betygen 1-3. Klart störst utflöden, 6,3 miljarder, märks för trestjärniga fonder. Det visar data från Morningstar per den 30 april 2019.

“Det finns många fonder att välja mellan och som sparare måste man sortera dem på något sätt. En parameter är exempelvis Morningstar-stjärnor och en annan är avgifter. Det ger en uppfattning om prisvärdhet - hur mycket är jag beredd att betala för en fond som bevisligen har avkastat bättre än sina konkurrenter?”, säger Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm i en kommentar till Fonder Direkt.

Gustav Sjöholm menar att det är rimligt att ha med stjärnbetyget som en delparameter vid fondval, men säger samtidigt att det inte är det enda man ska stirra sig blind på.

Sparekonomen är något förvånad över att flödesskillnaderna är så pass stora just mellan fonder med betyget 4-5 och de med 1-3.

“Det verkar vara mellan tre och fyra stjärnor nordiska sparar drar någon slags gräns. Jag hade snarare förväntat mig att brytpunkten hade varit mellan två och tre stjärnor”, säger Gustav Sjöholm. Han konstaterar samtidigt att statistiken talar för att nordiska sparare gör informerade fondval, som utvärderas med tiden.

En tydlig trend är att spararna i stor utsträckning har hållit fast vid de fonder med högst betyg; den enda månaden med nettoutflöden för femstjärniga fonder de senaste tolv månaderna var i oktober. Fyrstjärniga fonder, de med näst minst månader av nettoutflöden, har sett fem utflödesmånader det senaste året.

Vad gäller fördelningen av kapitalet är det en slående skillnad mellan fonder med betygen 1-2 och de med 3-5. Endast 19 miljarder euro var placerade i nordiska fonder med betyget en stjärna per den 30 april, och 77 miljarder i fonder med två stjärnor. Mest kapital var placerat i fyrstjärniga fonder, 196 miljarder euro, följt av trestjärniga (195 miljarder) och femstjärniga (162 miljarder).

Statistiken gäller samtliga fondkategorier och inkluderar alla fonder som har sin hemvist i Norden, oavsett geografiskt placeringsområde eller inriktning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR