GAM: George Soros förvärvat 3% i den krisdrabbade förvaltaren

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Finansmannen George Soros har köpt aktier motsvarande 3 procent av kapitalet i den schweiziska, problemdrabbade förvaltaren Gam Holding.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, enligt Bloomberg News och rapporteras av Nyhetsbyrån Direkt på fredagen.

Gam-aktien har tappat 75 procent från toppnivåerna under inledningen av 2018 sedan problemen började att hopa sig under förra sommaren. Stjärnförvaltaren Tim Haywood stängdes då av vilket inledde en uttagsanstormning varpå Gam ett tag förbjöd uttag. Tim Haywoods positioner om 7 miljarder franc likviderades. Under 2018 minskade det förvaltade kapitalet med 26,5 miljarder franc till drygt 130 miljarder.

Under årets första kvartal ökade dock det förvaltade kapitalet med drygt 5 miljarder franc till 137,4 miljarder.

Bolaget förvaltar kapital både under eget namn och för andra institutioners räkning. Det är primärt förvaltningen under eget namn som drabbats av utflöden.

Gam har flaggat för en klart sämre finansiell utveckling under årets första halvår, mot samma period i fjol, på grund av det klart lägre förvaltade kapitalet och medföljande intäkter.

Den underliggande vinsten före skatt var 91 miljoner franc under det första halvåret 2018. För helåret 2018 rapporterades en underliggande vinst före skatt om 127 miljoner franc (173) men en nettoförlust på 929 miljoner franc, tyngt av goodwill-nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Gams kris medförde i höstas att vd:n Alexander Friedman lämnade med omedelbar verkan och bolaget har initierat ett program för kostnadsbesparingar samt har letat efter en köpare. Intresse ska ha funnits bland sådant som banker och andra förmögenhetsförvaltare, enligt Bloombergs källor.

Gam-aktien stiger drygt 7 procent i Zürich på fredagsförmiddagen, börsvärdet är i och med det omkring 700 miljoner franc.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR