• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Allt besvärligare göra affärer i Kina

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktier har visat motståndskraft på sistone, då globalindex inte har fallit mer än 3 procent i maj, trots att handelskonflikten mellan USA och Kina har eskalerat.

Det skriver Danske Bank i ett marknadsbrev, där banken dock noterar att kursras har skett i tekniksektorn som en följd av att handelskriget utökats till detta område. Detta fördjupar konflikten och innebär att handelssamtalen blir mer komplicerade och troligen mer långdragna än vad som tidigare var aktuellt.

Sämre affärsförhållanden i Kina

Danske Bank har tagit del av en rapport som pekar på att förhållandena har försämrats för amerikanska och europeiska bolag som gör affärer med Kina.

“Processen i tullarna går långsammare, varuinspektionerna är fler, och licenser och godkännanden dröjer. Ett av tre amerikanska bolag säger att de har avbrutit eller pausat sina investeringar i Kina, och 40 procent av bolagen överväger att flytta produktion ut ur landet”, skriver banken.

Men trots att utvecklingen i handelskonflikten har rört sig åt fel håll de senaste veckorna bedömer Danske Bank att båda sidor har incitament att nå en överenskommelse.

“Även om situationen blivit mer komplicerad och osäkerheten ökat den senaste tiden, bedömer vi inte att detta kommer att eskalera till en punkt där börsen rasar och utsikterna för global tillväxt kraftigt försämras”, heter det.

Svag makrodata sätter återhämtning på paus

Gällande den senaste tidens makrostatistik ser situationen mindre upplyftande ut, och Danske Bank pekar på förra veckans tyska IFO-index som föll till den lägsta nivån på fyra år, europeiskt inköpschefsindex (PMI) som inte visar några tecken på återhämtning samt amerikansk PMI som kommit in svagare än väntat för både industri- och tjänstesektor. Mot bakgrund av de bleka siffrorna förväntar sig banken att Europas BNP-tillväxt blir svag även under det andra kvartalet.

Danske Bank meddelar att inköpschefsindex i Kina blir särskilt intressant denna vecka, då detta kan ge insikt i hur den upptrappade handelskonflikten påverkar tillväxten samt till vilken grad de introducerade stimulanserna hjälper.

“Vi förväntar oss att marknaden fäster stor vikt vid enskilda datapunkter framöver vilket kan resultera i stora kursrörelser. I grunden finns dock en hälsosam tillväxt i världsekonomin, samtidigt som penningpolitiken är expansiv och centralbankerna lyhörda. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier och förväntar oss en kursuppgång på 5-7 procent på ett års sikt i lokal valuta”, meddelar Danske Bank.

Risk för hård brexit ökat något

Efter Storbritanniens premiärminister Theresa Mays avgångsbesked har banken höjt sannolikheten för en hård brexit från 10 till 15 procent. Danske Bank bedömer att svårigheterna att nå en överenskommelse kommer att bestå även med en ny premiärminister, och har alltjämt som huvudscenario att tidpunkten för brexit åter skjuts fram under hösten.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR