Fonder: Case, Öhman och Cliens rapportvinnare i Elekta

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Strålbehandlingsleverantören Elekta rusade på Stockholmsbörsen i den förkortade handeln på onsdagen efter att bolaget presenterat ett oväntat starkt bokslut för räkenskapsåret 2018/2019.

Aktien stängde 18,8 procent upp på 126:30 kronor, vilket i princip innebar dagshögsta. Rapporten överträffade merparten av konsensusestimaten från Infront Data med minst 10 procent.

Sett till fondägandet i aktien drar förvaltarna Case, Öhman och Cliens särskilt nytta av uppgången, som för med sig att aktien nu befinner sig i närheten av den högsta stängningsnivån hittills på 130:45 kronor från i september 2018.

Case hade vid utgången av april ett Elekta-ägande i fonden Power Play som motsvarade 8,2 procent av portföljvärdet, medan aktien i fonden All Star hade en portföljvikt på 4,4 procent.

Inom Öhman fanns 4,3 procent av fonden Sverige Fokus kapital placerat i aktien per den 30 april, samtidigt som fonderna Småbolagsfond och Sverige Hållbar bägge hade 3,7 procent i Elekta. För småbolagsfonden var dock portföljdatumet den 28 februari.

Cliens, vars portföljer är redovisade per den 31 mars, hade i fonden Sverige Fokus 6,3 procent av kapitalet i Elekta. Vidare hade Cliens Sverige 4,4 procent viktning i aktien, Cliens Småbolag 3,5 procent, samt 2,2 procent i blandfonden Cliens Mix.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR