Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Wellington Global Research Eq   Large blend   Large growth
Oyster Japan Opportunities     Mid value    Mid blend  
Schroder AS Commodity       Mid blend    Mid growth 
Schroder ISF Global Energy     Large blend   Mid value  
Candriam Eqs L Australia      Large blend   Large growth
Matthews Asia Funds Asia Focus   Large blend   Large growth
RobecoSAM Smart Energy       Mid blend    Mid growth 
Swedbank Robur Ny Teknik      Mid growth   Small growth
Fondita Equity Spice        Small growth  Mid growth 
UBS (Lux) EF Biotech        Large growth  Mid growth 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR