• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Temat cirkulär ekonomi ledde vägen i april, fonden +6,5%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader gjorde fortsatta framsteg i april, då USA:s centralbank Federal Reserves policyomvändning i januari fortsatte stödja marknaden, tillsammans med kinesisk data som pekade på återhämtning, samt en förhoppning om att handelssamtalen mellan USA och Kina ska ge ett positivt resultat.

Det framgår av en månadskommentar av aktieförvaltaren Charlie Thomas, vars fond Jupiter Global Ecology Growth steg med 6,5 procent under månaden i basvalutan euro. I svenska kronor mätt blev avkastningen 9,0 procent och per den 30 april har fonden i år avancerat med 29,5 procent i kronor.

“Inom klimatsektorerna överpresterade aktier associerade med förnybar energi, liksom teknikbolag. Aktier relaterade till elfordon samt energieffektivisering inom bilbranschen hade mindre lycka”, skriver Charlie Thomas.

Förvaltaren förklarar vidare att kärntemat bakom fondens positiva utveckling under månaden var den nuvarande portföljdragningen mot företag involverade i den cirkulära ekonomin, som inkluderar avfallshanteringsaktier.

Sett till rapporterande bolag lyfts innehavet Schneider Electric fram, vars resultat överträffade förväntningarna och som höjde sina utsikter för 2019. Bolaget erbjuder bland annat laddare till elbilar.

Andra positiva portföljbidrag kom från Itron, som annonserade vunna kontrakt och därpå rapporterade bra, Infineon Technologies, som lyckades undkomma den generella svagheten inom transportsektorn samt First Group. First Group gynnades av att den brittiska transportmyndigheten blockerade företaget Stagecoach från att lägga bud på tre inhemska järnvägsbolag, enligt förvaltaren.

Bland negativa bidragsgivare nämns East Japan Railway och AO Smith, som båda uppges ha tappat något utan några specifika nyheter.

Vid en framåtblick meddelar Charlie Thomas att samtidigt som förvaltarteamet välkomnar den positiva starten på börsåret, förblir de relativt försiktigt inställda gentemot närtidsutsikterna för ekonomin och marknaderna. Som orsaker till den avvaktande hållningen nämner förvaltaren att den globala tillväxttakten har bromsat in skarpt, något han delvis tillskriver den amerikanska centralbankens tidigare kvantitativa åtstramning i form av tillbakadragen dollarlikviditet.

“Trots att brexit har blivit framskjutet fortsätter det att överskugga investeringar i Storbritannien, och den senaste amerikanska ökningen av handelstullar på kinesiska varor talar för att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina är långt ifrån avgjorda”, skriver Charlie Thomas.

Förvaltaren meddelar dock att fondteamet är beredda på att dra nytta av de möjligheter som kan uppstå till följd av ökad marknadsvolatilitet, och att de fortsatt ser attraktiva värderingar i vissa fall inom det hållbara investeringstema som fonden är inriktad på.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR