• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Allt mindre sannolikt Riksbanken höjer räntan i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att börsfallet i maj inte blev brantare, trots eskalerat handelskrig, har att göra med att marknaden räknar med att USA:s centralbank Federal Reserve kommer att rädda både ekonomi och börs genom räntesänkningar.

Det framhåller Danske Bank i ett nyhetsbrev.

Inte mindre än två Fed-sänkningar innan årets slut prisas nu in på räntemarknaden, samtidigt som prissättningen även indikerar att ECB kommer att genomföra en mindre räntesänkning det närmaste året, enligt banken.

Danske Bank anser dock att det inte finns någon anledning för ECB att agera, givet stabil (men låg) europeisk tillväxt och inflation. Banken väntar sig att nästa räntejustering från ECB blir en höjning, och då troligen först om 2-3 år.

För svenskt vidkommande menar Danske Bank att det framstår som allt mindre sannolikt att Riksbanken vid årsskiftet får till den räntehöjning man flaggade för så sent som i april.

“Skulle Riksbanken göra verklighet av räntehöjningen så skulle det innebära en markant skillnad gentemot omvärlden, och det skulle lyfta värdet på den hårt åtgångna kronan”, skriver Danske Bank.

Fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik lyfts fram som veckans enskilt viktigaste datapunkt på makrofronten (bland en strid ström inklusive bland annat inflationssiffror för euroområdet på tisdag).

“Historiskt har varje amerikansk lågkonjunktur föregåtts av stigande arbetslöshet. Mest börspositivt är det om arbetslösheten förblir låg och löneökningarna modesta, eftersom det ger Fed större manöverutrymme att öka stimulanserna om det behövs”, resonerar banken.

Danske Bank konstaterar att veckans tunga makroagenda kommer att lägga en del av pusslet vad gäller tillväxten och ekonomins hälsa.

“Om ledtrådarna pekar i riktning mot avtagande tillväxt till följd av det upptrappade handelskriget, så är det negativt för börsen och kommer sannolikt att leda till fortsatt stora kursrörelser”, skriver Danske Bank.

I denna osäkra miljö uppges banken fokusera på kvalitetsbolag med stabila utdelningar vad gäller aktier. Inom obligationer förordas en bas av statsobligationer som kompletteras med europeiska företagsobligationer med hög kreditkvalitet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR