• UPPDRAGSARTIKEL

High yield: "Vår strategi inte kompatibel med passiva produkter" - förvaltare ODDO BHF

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Passiv indexförvaltning har tagit en allt större del av den totala investeringskakan de senaste åren, något som tydliggörs av att amerikanska aktieindexfonder nådde samma nivå som aktivt förvaltade aktiefonder i april, sett till förvaltat kapital.

Vad gäller aktivt kontra passivt förvaltade obligationsfonder är trenden överlag densamma, men det finns en del av obligationsmarknaden där passiv förvaltning än så länge inte har gjort ett lika stort avtryck. Det gäller den kategori som analysföretaget Morningstar benämner “Intermediate Core-Plus Bond”. Till skillnad från kategorin “Intermediate Core Bond”, inom vilken fonderna vanligen investerar i investment grade-obligationer och med ett konventionellt förhållningssätt, har fonder inom den förra kategorin normalt sett ett flexiblare investeringsmandat och kan ta högre kreditrisk.

Under april hade de båda kategorierna nettoinflöden, men skillnaderna mellan andelarna aktivt och passivt var stora, då 88 procent av inflödena till Core Bond gick till passiva produkter, medan 99 procent inom Core-Plus Bond hamnade i aktiva strategier.

Olivier Becker, high yield-förvaltare på ODDO BHF AM SAS, ser flera orsaker till att passiva produkter inte har lyckats ta samma grepp om denna del av obligationsmarknaden som inom investment grade. Och särskilt när det gäller den del av high yield-marknaden där företagen har en lägre kreditrating än dubbel b.

Olivier Becker. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Olivier Becker. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Vår strategi är inte kompatibel med passiva produkter eftersom vi investerar i små- och medelstora bolag med relativt hög kreditrisk, och som i många fall dessutom är onoterade. Vi har ett stort team av analytiker med lång erfarenhet av dessa företag, vilket är en absolut nödvändighet för att kunna investera i bolag som är mindre på radarn och där det är svårare att inhämta information. Oftast har vi direkt kontakt med företagen för att förstå deras affärsplan och hur de finansiella nyckeltalen utvecklas”, säger förvaltaren i en kommentar till Fonder Direkt.

Olivier Becker förklarar att den lägre handelslikviditeten samt nivån av tillgänglig information gör det väldigt vanskligt för exempelvis en ETF att investera i den här delen av obligationsmarknaden. Eftersom det handlar om relativt små bolag och då saker rör sig så snabbt krävs det helt enkelt en noggrann löpande översyn på bolagsnivå, vilket inte går att uppnå med en passiv strategi, lägger han till.

Det finns indexprodukter som följer europeisk high yield, där exponeringen grovt räknat består av två tredjedelar dubbel b-ratade företag och en tredjedel singel b. I de target date-fonder Olivier Becker förvaltar är förhållandet i stort sett det omvända. Exempelvis har fonden ODDO BHF Haut Rendement 2025, som investerar i high yield med ett förutbestämt slutdatum för fondens likvidering, 60 procent av portföljen investerad i singel b medan 36 procent återfinns inom dubbel b. Innehaven är utspridda på 161 emittenter.

Olivier Becker menar vidare att det inte är görligt att konstruera en ETF enligt en target date-modell.

“Låt säga att du vill replikera vår 2025-fond. Då skulle majoriteten av innehaven bestå av obligationer som förfaller före fondens slutdatum. Om du varken återinvesterar antingen på sekundärmarknaden eller genom att delta i emissioner så kommer ETF:en så småningom att endast bestå av kontanter. Jag har väldigt svårt att se hur en passiv strategi skulle göra dessa avvägningar kring var kapitalet ska återinvestera under resans gång, särskilt på high yield-marknaden som är så pass dynamisk och föränderlig”, säger Olivier Becker.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR