Andra AP-fonden: Säljer av tobak- och kärnvapeninnehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den statliga pensionsfonden Andra AP-fonden “avinvesterar” i cirka 60 tobaksbolag samt i bolag relaterade till underhåll och modernisering av kärnvapensystem.

Det skriver pensionsfonden i ett pressmeddelande.

Manövern uppges vara ett led i Andra AP-fondens hållbarhetsambition, och mer konkret avyttras innehaven “med stöd i de reviderade lagreglerna för AP-fonderna avseende föredömlig förvaltning”.

Vad gäller tobaksinvesteringar meddelar Andra AP-fonden att försäljningarna stödjer syftet med konventionen för tobakskontroll, som går ut på att kraftigt minska tobakskonsumtionen och tobaksrökningens skadliga effekter.

När det kommer till kärnvapensystem hänvisar fonden till icke-spridningsavtalet för kärnvapen (NPT), vilket har målet att kärnvapen ska avskaffas från samtliga länder på lång sikt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR