• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Slutfört förvärv Monyx, tillför nordisk och global förvaltning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) East Capital har den 3 juni 2019 slutfört förvärvet av värdepappersbolaget Monyx, som kommer att fungera som ett helägt dotterbolag till East Capital-gruppen och under eget varumärke fokusera på nordisk och global förvaltning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Vi välkomnar Monyx till vår grupp och ser fram mot att inleda arbetet att vidareutveckla verksamheten tillsammans. Monyx förvaltning har stor potential och ett mycket kompetent team bakom sig som kompletterar gruppens andra verksamheter väl. East Capital-gruppen har som ambition att vara en drivande aktör i den pågående omstruktureringen av den svenska fondmarknaden, och förvärvet är en delkomponent i detta arbete. Jag ser med tillförsikt på vad vi kan åstadkomma tillsammans”, kommenterar East Capital Holdings ordförande Peter Elam Håkansson.

I och med förvärvet tillförs tillväxt- och gränsmarknadsspecialisten East Capital en verksamhet inom nordisk och global förvaltning av aktier och räntor, enligt pressmeddelandet.

East Capital aviserade förvärvet av Monyx i december 2018.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR