Federal Reserve: Policyförändring inflation kan ske tidigt 2020 - Blackrock

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Federal Reserve börjar bli oroliga att deras nuvarande verktygslåda inte på ett effektivt sätt kommer kunna mildra en framtida recession, och ser därför över möjliga nya strategier för att få fart på inflationsförväntningarna.

Det anför Blackrock i ett marknadsbrev.

Denna översyn från Fed kan leda till policyförändringar tidigt nästa år, och frågan kommer att vara i fokus under en konferens vid Federal Reserve Bank of Chicago denna vecka, enligt Blackrock. Problemet som ska adresseras uppges vara tudelat och ha varit aktuellt allt sedan den globala finanskrisen: fallande neutrala räntenivåer samt fallande inflationsförväntningar.

“Båda kan försvaga penningpolitikens förmåga att tackla framtida nedgångar eftersom avståndet minskas mellan den faktiska räntenivån och den lägsta ränta en centralbank rimligen kan sätta”, skriver kapitalförvaltaren.

Blackrock menar vidare att trovärdigheten gällande centralbankernas inflationsmål kan komma att ifrågasättas, om den ihållande trenden med lägre inflationsförväntningar än de uppsatta inflationsmålen består.

De penningpolitiska åtgärder som Federal Reserve och andra utvecklade marknaders centralbanker nu tittar på uppges inkludera ett skifte från att konstant försöka hålla inflationstakten så nära målet som möjligt, mot att avsiktligt tillåta ekonomin att från tid till annan gå på högvarv för att kompensera för tidigare inflationsbesvikelser. Blackrock kallar detta förhållningssätt, att sträva efter en genomsnittlig inflationsnivå över tid, för “make-up-strategy”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR