• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Fonder: Stor uppsida i kanadensisk gruvutvecklare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skagen Fonder har identifierat ett bolag som i framtiden kan komma att driva världens näst största koppargruva, och som handlas till en rabatt på 80-90 procent mot liknande företag.

I ett inlägg på Skagens hemsida förklarar förvaltaren Fredrik Bjelland varför både tillväxtmarknadsfonden Skagen Kon-Tiki och globalfonden Skagen Focus har investerat i kanadensiska Ivanhoe Mines, som uppges inneha en av världens största kopparfyndigheter.

Fyndigheten ligger i Demokratiska republiken Kongo och gruvan går under namnet Kamoa-Kakula. I samma land utvecklar bolaget även zinkgruvan Kipushi, och ett tredje projekt återfinns i Sydafrika i form av platinagruvan Platreef.

Som fördelar med tillgångarna lyfter Fredrik Bjelland, som besökte dessa i maj, fram mycket låga drift- och kapitalkostnader jämfört med konkurrerande gruvor, till följd av att metallhalten är så pass hög.

“Våra besök bekräftade att projekten utvecklas enligt plan. Med uppstarten planerad till de närmaste 2-5 åren tror vi därför att aktiemarknaden kommer att upptäcka bolagets underliggande värden så småningom”, skriver han.

Skagen Fonder bedömer att kopparpriset på sikt kommer att stiga, eftersom det saknas tillräcklig tillgång på koppar för att möta de behov som en omställning till grön energi kräver. En ökad urbanisering, särskilt på tillväxtmarknader, samt ett ökat fokus på luftkvalitet innebär att efterfrågan blir än större, enligt förvaltaren.

“Tyvärr möts inte denna förväntade tillväxt i efterfrågan med ökad tillgång, snarare tvärtom. På grund av fallande lönsamhet och politiskt motstånd mot gruvutveckling har utbudstillväxten inte följt med behovet”, skriver Fredrik Bjelland.

Enligt denna matris tar en kopparbrist fart omkring 2023 i ett optimistiskt produktionsscenario. I ett basscenario inträffar ett underskott omkring 2021. (Källa: Skagen Fonder/Ivanhoe Mines)

Enligt denna matris tar en kopparbrist fart omkring 2023 i ett optimistiskt produktionsscenario. I ett basscenario inträffar ett underskott omkring 2021. (Källa: Skagen Fonder/Ivanhoe Mines)

Något förvaltaren lyfter fram med Ivanhoe Mines är bolagets hållbara inriktning. Utöver att projekten till följd av sin höga metallhalt utvecklas som underjordiska gruvor (vilket bland annat minskar mängden avfall) är Ivanhoes lokala ledning mån om att bygga starka band med lokalsamhället, enligt förvaltaren.

“Förutom att erbjuda välbetalda jobb, som i sig har positiva effekter, har Ivanhoe tagit initiativ till olika projekt för att ge tillgång till rent vatten, modern matproduktion, vaccination, hälsocenter och skolor”, skriver Fredrik Bjelland.

Han meddelar att Skagen Fonder ser stor uppsida i aktien framöver, även med hänsyn tagen till politisk och projektbaserad risk.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR