Didner & Gerge: Minskar åter i NP3

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Didner & Gerge fortsätter att sälja aktier i NP3 Fastigheter.

Enligt ett flaggningsmeddelande har fondbolagets röstandel i NP3 nu gått under 5 procent, efter försäljning av 200.000 aktier.

Den 1 mars flaggade Didner & Gerge för att kapitalandelen, som nu uppgår till 3,45 procent, understeg 5 procent. Fondbolaget har gått från 5,38 procent av aktiekapitalet vid årsskiftet till dagens 3,45 procent, efter att ha sålt 750.000 stamaktier och drygt 600.000 preferensaktier.

Det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings, där det framgår att det är Didner & Gerges småbolagsfond som är ägare till fondbolagets aktier i NP3.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR