Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
INVL Baltic Fund          Small value   Small blend 
Vontobel Clean Technology     Large blend   Large growth
Silk-African and Frontier Mkts   Small blend   Mid blend  
Norron Active           Mid blend    Mid growth 
Navigera Aktie 2          Large blend   Large growth
DWS Invest Multi Opportunities   Large value   Large blend 
Merian UK Specialist Equity    Mid growth   Small growth
BMO US Smaller Companies      Small growth  Small blend 
Nordea Inst Aktie Sverige     Large growth  Large blend 
Allianz Discovery Eurp Strat A13  Mid growth   Large value 
C WorldWide Stable Equities    Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR