Xact Råvaror: Avnoteras, 23 september sista dag att sälja

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Xact Kapitalförvaltning avnoterar den börshandlade fonden Xact Råvaror.

Det framgår av ett pressmeddelande, där den 23 september 2019 anges som sista dag att sälja fondandelar över börsen.

Andelar som inte har sålts efter detta datum blir automatiskt inlösta i samband med att fonden säljer av sina tillgångar och sedan avvecklas, enligt pressmeddelandet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR