Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Simplicity Kina          Large value   Large blend 
River & Mercantile EM Opp ILC Eq  Mid value    Mid blend  
Tundra Frontier Africa Fund    Small value   Small blend 
Öhman Sverige Hållbar       Mid growth   Mid blend  
Sydinvest Global EM Equities    Large blend   Large growth
Merian European Equity       Large growth  Large blend 
BGF Japan Small & MidCap Opps   Mid growth   Mid blend  
Janus Henderson Latin American   Mid growth   Mid blend  
Handelsbanken Asien Tema      Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR