• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: "Teslas system för självkörande bilar på allvar ifrågasatt"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S såg en stor del av uppgången från i april reverseras i maj. Blankningspositionerna gav ett positivt bidrag om 0,5 procent, men överskuggades av de långa innehavens negativa bidrag om 9,2 procent.

Det framgår av en månadsuppdatering från fondförvaltaren Staffan Knafve, som trots att nedgången i maj summerades till 8,7 procent uppger sig vara nöjd med portföljbolagens fundamentala utveckling.

“Efter fondens mycket starka inledning på 2019 innebar maj att vi fick ge tillbaka en stor del av uppgången från i april. Den operationella och finansiella utvecklingen i fondens olika innehav är dock över lag mycket tillfredsställande”, skriver förvaltaren.

Sedan årsskiftet noterar fonden en uppgång på 16,2 procent.

Trubbel i elbilsfabriken

Bland fondens korta positioner lyfter Staffan Knafve fram Tesla och Amazon som två höjdpunkter i maj. Som orsaker till Teslas negativa kursutveckling nämner förvaltaren bland annat en rapport som visade på färre levererade fordon och högre kostnader än väntat, nedgraderingar från analytiker med JP Morgan i spetsen, ett läckt brev som vd:n Elon Musk skrivit till de anställda där han vädjade om att minimera kostnader, samt att Teslas system för självkörande bilar på allvar började ifrågasättas.

“Det var efter att en amerikansk säkerhetsmyndighet avslöjat att autopiloten var igång under en dödlig krasch med en Model 3 tidigare i år. Nu har fyra dödliga krascher involverat Teslas autopilot och Elon Musk håller tillbaka med säkerhetsdata kring autopiloten”, skriver Staffan Knafve.

Gällande Amazon meddelar förvaltaren att aktien föll i takt med att handelskriget mellan USA och Kina eskalerade, då goda handelsrelationer länderna emellan gynnar bolaget i sin ambition att erbjuda billiga produkter. Förvaltaren pekar även på att Amazon meddelat att de kommer att stänga sin kinesiska e-handel i juli, vilket han menar markerar en “sällsynt reträtt” för bolaget.

Qualcomm vände ned ordentligt efter dom

Bland negativa bidragsgivare i maj nämner förvaltaren halvledarbolaget Qualcomm och energiservicebolaget Halliburton. Qualcomm var fondens bästa innehav i april, men vände brant ned i maj och var den sämsta portföljkomponenten under månaden. Två huvudsakliga faktorer orsakade nedgången enligt Staffan Knafve: det urartade handelskriget, då kinesiska smartphonetillverkare är stora kunder till Qualcomm, samt en dom från den kaliforniska distriktsdomaren Lucy Koh som slog ned på Qualcomms verksamhet ur ett konkurrensperspektiv.

“Detta gjorde investerarna oroliga att den väl mottagna överenskommelsen mellan Apple och Qualcomm från föregående månad, som avslutade en flerårig konflikt, inte längre skulle vara giltig. Qualcomm överklagade dock genast den kaliforniska domen och det ser ut som att den inte kommer påverka tidigare beslut”, skriver förvaltaren.

“Värderingarna avspeglar försiktig syn på framtiden”

När det kommer till den nuvarande ovissa globala handelssituationen skriver Staffan Knafve att många befarar att de aktuella konflikterna ska leda till att de senaste årtiondenas globalisering (globalization) ersätts av “slowbalization” och lägre ekonomisk tillväxt.

Han menar dock att verkligenheten för tillfället inte är lika skrämmande och hänvisar till ett stabilt växande USA, ett Europa som visar tecken på återhämtning samt ett Kina där skattesänkningar och andra stimulanser börjar få effekt.

“Värderingarna på de flesta aktiemarknader och sektorer avspeglar redan en försiktig syn på framtiden. Investerarnas exponering mot aktier är också relativt försiktig. Mot denna bakgrund skulle det sannolikt inte behövas många positiva tweets för att förändra riskaptiten till det bättre”, skriver Staffan Knafve.

Sett till fondens portföljsammansättning meddelar förvaltaren att en relativt stor vikt av värdebolag behålls. Samtidigt hålls riskprofilen intakt, efter att fonden minskade sina exponeringar tidigare under vintern och våren.

De fem största innehaven per den 31 maj var Asahi Group Holdings, Chevron, Volkswagen Pref, Royal Dutch Shell samt Banco Santander.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR