• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: Nedgång men överavkastning i maj, Tyson Foods främsta innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Såväl globala aktier som statsobligationsräntor rörde sig nedåt i maj, då handelskrigsretoriken ökade och nya tullar skakade om marknaden.

Det skriver aktiefonden Skagen Globals förvaltare Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i en månadsrapport.

“Skagen Global överpresterade jämförelseindex i maj och fonden och är nu före index både sett från årsskiftet och de senaste tolv månaderna”, skriver de.

Under månaden noterade Skagen Global en nedgång på 2,9 procent i svenska kronor, medan jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) föll med 5,4 procent i svenska kronor. Från årsskiftet har fonden stigit med 21,0 procent samtidigt som jämförelseindex har ökat med 17,3 procent.

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från livsmedelsbolaget Tyson Foods, fastighetsbolaget Deutsche Wohnen samt konsultbolaget Marsh & McLennan. Motsatt så kunde de tre sämsta bidragen härledas till skogsbolaget UPM-Kymmene, försäkringsbolaget Beazley och bankkoncernen JP Morgan. Angående den kortsiktiga kursutvecklingen meddelar portföljförvaltarna att denna avspeglar en underliggande cyklikalitet bland bolagen.

Bäst respektive sämst avkastningsbidrag i Skagen Global under månaden. (Källa: Skagen Fonder)

Bäst respektive sämst avkastningsbidrag i Skagen Global under månaden. (Källa: Skagen Fonder)

Förvaltarna aviserar att positionerna i det nederländska försäkringsbolaget NN Group samt i det franska it-tjänstebolaget Capgemini har avyttrats i maj. NN Group uppges ha funnits i portföljen i nästan fem år, och Skagens ursprungliga investeringstes har spelat ut i stort sett som förväntat, med en solid överavkastning, enligt förvaltarna. Gällande Capgemini meddelar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen att aktien har sålts då de bedömer att uppsidan efter årets uppgång är begränsad. De ser bättre långsiktiga möjligheter i andra innehav, skriver de.

Fonden hade vid utgången av maj månad 35 innehav och var med 55,7 procent av fondkapitalet tyngst viktad i USA, geografiskt sett. Därpå följde Storbritannien med 11,1 procent, Nederländerna (7,2), Tyskland (6,8) samt Danmark (3,8).

Nedan Skagen Globals tio största innehav per den 31 maj 2019.

(Källa: Skagen Fonder)

(Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR