• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: "Stod emot väl i maj trots utmanande marknad"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Maj inleddes tumultartat på aktiemarknaderna efter att handelsspänningar mellan USA och Kina åter gjort entré, och nedgången förstärktes när det blev tydligt att motsättningarna mellan de två länderna sträcker sig längre än till handel.

Det konstaterar fondförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en månadsrapport för tillväxtmarknadsfonden Skagen Kon-Tiki.

“Trots utmanande förhållanden stod Skagen Kon-Tiki emot väl och överpresterade sitt jämförelseindex betydligt. State Bank of India utvecklades starkt mot bakgrund av det nyligen genomförda valet, medan en lyckosam primärplacering för Atlantic Sapphire ytterligare minskade risken kring bolagets tillväxtambitioner”, skriver förvaltarna.

Fonden tappade under månaden 5,5 procent i svenska kronor, medan jämförelseindex (MSCI EM NR USD) backade 7,1 procent. Sedan årsskiftet är Skagen Kon-Tiki upp 14,8 procent, mot 11,7 procent för jämförelseindex, enligt rapporten.

Skagen Kon-Tikis bästa och sämsta avkastningsbidrag i maj. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Kon-Tikis bästa och sämsta avkastningsbidrag i maj. (Källa: Skagen Fonder)

Sett till negativa bidragsgivare under månaden nämner Cathrine Gether och Fredrik Bjelland Samsung Electronics, som drabbades av handelskrigsoro och en försvagad koreansk won (påverkar värdet för utländska investerare negativt) och Borr Drilling, som hade en tuff utveckling då svagare oljepriser ledde till en bred sektornedgång.

Vad gäller portföljförändringar avyttrade Skagen Kon-Tiki sina aktier i det ryska livsmedelsbolaget Lenta, som under månaden blev föremål för ett uppköpserbjudande från Severgroup, meddelar förvaltarna. Inga nya bolag adderades till portföljen, lägger de till.

Fonden innehöll 50 aktier per den 31 maj, med störst geografisk exponering mot Sydkorea (23,1 procent av portföljen), Kina (18,4 procent), Indien (7,8), Brasilien (7,8) samt Ryssland (4,7). Förvaltarna uppger att portföljen fortsatt är attraktivt värderad, då den handlas till ett P/E-tal på 9 för 2019, och ett P/B-tal på 0,9.

Dessa var fondens tio största innehav vid maj månads utgång. (Källa: Skagen Fonder)

Dessa var fondens tio största innehav vid maj månads utgång. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR