• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: "Ser mycket fram emot rapportsäsongen"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektiv stod emot bra under turbulensen i maj och överavkastade nästan 4 procent gentemot index. Bidragande till den relativa styrkan var främst tyska fastigheter, den svenska vegetabiliska specialfettstillverkaren AAK samt amerikanska TSS, som mottog ett uppköpserbjudande.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Andreas Brock och Henrik Milton.

Fonden föll med 2,0 procent under månaden, medan jämförelseindex (MSCI AC WORLD NTR i SEK) tappade 5,8 procent. Mätt från årsskiftet har Coeli Global Selektiv därmed klättrat 19,8 procent, mot 16,7 procent för index.

Fondens utveckling sedan start i november 2014. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan start i november 2014. (Källa: Coeli)

“På den negativa sidan ser vi att våra cykliska innehav Chemours, Siltronic och United Rentals hade en tuff månad. Dock är de små i storlek så deras negativa påverkan på fonden var kontrollerad”, meddelar Andreas Brock och Henrik Milton.

Gällande global konjunktur bedömer förvaltarna att vi är inne i en period av “mellanmjölk”, med en ganska trist tillväxtmiljö. Den cykliska tillväxten har försvunnit men de långsiktiga trenderna är intakta, skriver de.

En positiv faktor som nämns är att en global räntesänkningscykel har påbörjats, något förvaltarna tror kommer skapa en ny efterfrågan på konjunkturkänsliga varor.

“Men rent allmänt blir det ingen fest à la 2018 igen på lång tid. Fonden är positionerad för detta, därav den goda utveckling som vi hade under maj och mer lär komma under resten av året då våra bolag fortsätter att växa”, enligt förvaltarduon, som bland annat väntar sig mer fart i fondens indiska banker efter att den regerande presidenten Modi med god marginal fått förnyat förtroende.

Fonden uppges ha gjort en europeisk rockad under månaden, i form av att den portugisiska banken BCP fått lämna portföljen till förmån för den nederländska kemikaliedistributören IMCD. Förvaltarna anser att BCP har fortsatt att utvecklas väl, men menar att det är tydligt att “ingen vill äga den här typen av tillgång i den noll-räntemiljö vi nu ser ut att vara fast i under överskådlig tid”.

IMCD uppges ha vuxit med cirka 25 procent under det senaste kvartalet och förvaltarna gör analysen att bolaget är av yppersta kvalitet samt står inför många år av hög tillväxt.

Sett till positionering skriver förvaltarna att denna är i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden.

“Vår portfölj ligger väl i marknaden och vi ser mycket fram emot den rapportsäsong som börjar i juli månad då våra företag på nytt får visa upp sina starka vinsttrender”, skriver Andreas Brock och Henrik Milton.

Fondens fem största innehav per den 31 maj. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31 maj. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR