• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: +0,1% i maj, emissionsaptit stark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den nordiska företagsobligationsmarknaden var motståndskraftig i maj med allmänt stabila kreditspreadar, trots turbulens på aktiemarknader. Primärmarknadsaktiviteten var fortsatt hög och många nyemissioner skedde.

Det skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en förvaltarkommentar för räntefonden Coeli Likviditetsstrategi, där de konstaterar att aptiten för nya obligationer tycks vara fortsatt stark.

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)

Fonden steg med 0,10 procent under månaden och har därmed ökat med 0,68 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex (OMRX T-Bill) noterade -0,04 procent i maj vilket medför en nedgång på 0,23 procent hittills i år.

Bäst portföljbidrag under månaden kom från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, som aviserade en rad fastighetsförvärv samt emitterade nya obligationer som delvis syftar till att ersätta befintliga banklån, meddelar förvaltarna. Fonden uppges ha deltagit i en av emissionerna, varpå löptiden på exponeringen mot bolaget har ökat med cirka ett år.

Andra positiva bidragsgivare inkluderade Bellman Group. Bolagets kvartalsrapport uppges ha överträffat förväntningarna, med en betydande omsättningstillväxt och ett fördubblat rörelseresultat till följd av förvärv.

“I princip samtliga innehav bidrog positivt till månadens resultat. Undantaget var Melin Group som värderades ned något och därmed gav ett mindre negativt bidrag, detta utan att några signifikanta nyheter släpptes från bolaget”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Sett till portföljaktivitet var fonden med på en obligationsemission i fartygsleasingbolaget Ship Finance. Förvaltarna anser att innehavet erbjuder goda avkastningsmöjligheter då bolaget har en robust affärsmodell med stabila kassaflöden, kombinerat med intressanta tillväxtmöjligheter.

“Därtill adderades nyemitterade obligationer från telekombolaget Millicom till portföljen och innehavet av obligationer från norska Austevoll utökades. Aluminiumföretaget Gränges lämnade portföljen då andelen konjunkturkänsliga bolag minskades. Även innehavet av obligationer från Icelandair reducerades när bolaget genomförde ett återköp, det kvarvarande innehavet förväntas bli inlöst i sommar”, meddelar förvaltarduon.

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav vid utgången av maj. (Källa: Coeli)

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav vid utgången av maj. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR