• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Liten aktieövervikt, fokus stabila utdelningsbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxten väntas bli lägre framöver, då inköpschefsindex i Europa, Kina och USA fortsatte ned i maj. Detta faktum glömdes dock snabbt bort av marknaden, då både den europeiska och amerikanska centralbanken i förra veckan öppnade för nya stimulanser.

Det skriver Danske Bank i ett marknadsbrev, där de uttrycker en förväntan om en amerikansk räntesänkning redan i juli eller i september.

“Marknaden prisar in att Fed har sänkt räntan åtminstone två gånger redan vid årsskiftet, och att styrräntan sedan sänks ytterligare två gånger under 2020”, skriver Danske Bank.

Samtidigt noterar banken att ECB-chefen Mario Draghi meddelat att centralbanken är beredd att ta till samtliga stående medel för att stötta ekonomin, inklusive nya obligationsköp och räntesänkningar.

I och med dessa signaler från utländska centralbanker har Danske Bank svårt att föreställa sig att Riksbanken kommer att genomföra den räntehöjning som aviserades vid det senaste räntemötet. Att höja när andra sänker skulle föra med sig en starkare svensk krona, vilket skulle dämpa importpriser och därmed göra det ännu svårare för Riksbanken att nå sitt inflationsmål, resonerar Danske Bank. I tillägg till det skulle en starkare krona leda till sämre marginaler för exportbolagen i ett läge med en redan förhöjd osäkerhet. Danske Banks slutsats blir att styrräntan fortsatt hålls negativ och att boräntorna förblir låga under överskådlig framtid.

Banken konstaterar att marknaden under förra veckan tog fasta på stimulansåtgärder från främst Fed, medan handelskonflikten mellan USA och Kina hamnade i skuggan, trots att de båda länderna inte har kommit närmare en lösning.

“Vi förväntar oss att handelskriget och svagare tillväxt kommer att orsaka mer turbulens på de finansiella marknaderna, vilket i sin tur kommer att göra USA och Kina mer villiga att förhandla. Därför väntar vi oss också ett handelsavtal innan året är slut”, skriver Danske Bank.

Banken behåller en liten övervikt i aktier mot bakgrund av att räntesänkningar kombinerat med ett handelsavtal mellan USA och Kina vore en “positiv cocktail” för börsen. Sett till aktiestil föredrar Danske Bank utdelningsbolag med betoning på låg skuldsättning och stabila intäkter. Banken har således en övervikt i Europa, där värderingarna är attraktiva och direktavkastningen på 3,6 procent är högre än på andra utvecklade marknader, heter det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR