• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: "Handelskriget skapat marknadsrubbningar och obefogade rabatter"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Focus föll under maj, då handelsspänningarna mellan USA och Kina intensifierades, något som sammanföll med sjunkande råvarupriser.

Det skriver fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris i en månadsrapport, där de noterar att den japanska aktiemarknaden handlas till rekordlåga värderingsnivåer jämfört med USA. Fonden har drygt 24 procent av kapitalet placerat i Japan.

Under månaden tappade Skagen Focus i värde med 7,4 procent, medan jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD, i SEK) föll med 5,4 procent. Sedan årsskiftet är fonden upp 14,9 procent, och jämförelseindex har stigit med 17,3 procent under samma period.

“Generellt sett menar vi att den senaste eskaleringen i handelskriget mellan USA och Kina har skapat ordentliga marknadsrubbningar, vilket har resulterat i obefogade rabatter i ett antal tillgångar av hög kvalitet”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Förvaltarna uppger sig ha använt denna möjlighet till att etablera en position i halvledarbolaget ST Microelectronics. De anser att den nuvarande värderingen indikerar betydande uppsida sett till nuvarande intjäningsförmåga, samtidigt som bolaget sannolikt kommer att kunna leverera solid tillväxt på medellång sikt.

Fondens fem bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i maj. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens fem bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i maj. (Källa: Skagen Fonder)

Gällande svaga innehav i maj meddelar Jonas Edholm och David Harris att de anser nedgången vara överdriven i det sydkoreanska konglomeratet KCC, som släppte en nedslående rapport.

Avaya Holdings var en annan negativ bidragsgivare. Enligt förvaltarna försvann aktiens premie under månaden, då bud från private equity-firmor lät vänta på sig.

Bäst portföljbidrag kom från fondens största innehav, det amerikanska försäkringsbolaget AIG, som uppges ha levererat sin första fläckfria kvartalsrapport på ett decennium som slog förväntningarna på varje punkt.

Under månaden avyttrade fonden sitt innehav i kycklinguppfödaren Pilgrim’s Pride, då aktien nådde förvaltarnas målkurs efter att ha stigit med över 75 procent. Det förhållandevis nya innehavet i det kanadensiska guldexploateringsbolaget Roxgold hade också en stark utveckling, meddelar förvaltarteamet.

Skagen Focus tio största positioner per den 31 maj 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Focus tio största positioner per den 31 maj 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR