• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,28% i maj, marknaden smittades inte av aktieturbulens

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond levererade en avkastning om 0,28 procent i maj, då företagsobligationer i Norden stod emot turbulensen på aktiemarknaderna hyfsat väl. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 1,98 procent.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Förvaltarna meddelar att aktiviteten i primärmarknaden var fortsatt hög med många nyemissioner under månaden samt att aptiten för nya obligationer ser ut att vara fortsatt stark.

Fondutveckling sedan start i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan start i juni 2014. (Källa: Coeli)

Datasäkerhetskonsulten Secure Link var det innehav i fonden som lämnade bäst avkastningsbidrag i maj. Bolaget mottog ett uppköpserbjudande från teleoperatören Orange varpå obligationskursen steg med 9 procent, skriver förvaltarna, som sålde hela positionen ett par dagar efter denna nyhet.

Även fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad gav ett betydande positivt avkastningsbidrag. Under månaden presenterades ett nytt samriskbolag mellan Magnolia och Heimstaden Bostad, genom vilket cirka 800 lägenheter norr om Stockholm ska utvecklas med byggstart 2019 och färdigställande planerat till 2021, enligt förvaltarduon.

“Efter ett par kvartal utan att några större projekt annonserats är det betryggande att Magnolia nu genomför en större transaktion baserat på byggrätter i bolagets projektportfölj”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Bland övriga positiva avkastningsbidrag nämns Bellman Group, vars obligationer ökade i värde efter att bolaget släppt en kvartalsrapport som överträffade förväntningarna.

Tyngde avkastningen gjorde främst obligationer denominerade i euro, bland annat från Akelius Residential, Telia och Dometic. Förvaltarna meddelar att nedgångarna i dessa fall inte skedde till följd av negativa bolagsnyheter, utan snarare då euromarknaden överlag utvecklades betydligt svagare än marknaden för lokala nordiska företagsobligationer.

Fonden tecknade sig under månaden för en nyemission av obligationer från fartygsleasingbolaget Ship Finance, där förvaltarna uppger sig se goda avkastningsmöjligheter. En robust affärsmodell som ger “ytterst stabila” kassaflöden kombinerat med intressanta tillväxtmöjligheter är två faktorer som lyfts fram med bolaget.

Förvaltarna tog även in nyemitterade obligationer från telekombolaget Millicom i portföljen, samtidigt som innehavet i norska Austevoll ökades.

Obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget med förfall 2024 fick lämna portföljen, och istället införskaffades obligationer med förfall 2025 från samma emittent. Förvaltarna meddelar att den nämnda avyttrade obligationen gav en total avkastning på drygt 7 procent under ett cirka tre månader långt ägande.

Vidare minskades fondens obligationsinnehav i Icelandair då bolaget gjorde ett återköp. Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman förväntar sig att fondens resterande obligationer i bolaget blir inlösta under sommaren.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds fem största innehav vid utgången av maj. (Källa: Coeli)

Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds fem största innehav vid utgången av maj. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR