• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: Fortsatte upp med 0,3 procent i maj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadsoro har blossat upp på senare tid då bland annat handelskonflikten mellan USA och Kina snarare förvärrats än kommit närmare en lösning. Räntefonden IKC Avkastningsfond, som investerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden, avancerade trots det med 0,3 procent i maj och har därmed stigit med 2,0 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Lars Bredenberg, som konstaterar att kreditmarknaderna likt aktiemarknader har påverkats av minskad riskbenägenhet, även om företagen generellt sett förefaller stabila.

Fonden har stigit med 19,4 procent sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Fonden har stigit med 19,4 procent sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

“Räntorna har sjunkit en hel del och medfört positiva bidrag från ränterisk samtidigt som den svenska företagsobligationsmarknaden har klarat sig relativt väl mot bakgrund av oro i omvärlden”, skriver Lars Bredenberg.

Han meddelar att marknadsaktiviteten har varit hög och att många företag tar fasta på möjligheten att emittera obligationer till relativt förmånliga villkor när efterfrågan är god.

Fonden deltog under månaden i emissioner från bland annat Resurs Bank, Millicom, Hemfosa och Balder. Samtidigt utfördes en del transaktioner på andrahandsmarknaden när bra möjligheter uppstod, samt för att hantera likviditet, delger Lars Bredenberg.

“Större delen av portföljens innehav gav positiva bidrag under månaden. På den negativa sidan fanns exempelvis konvertibelobligationen från Recipharm som påverkades av börsutvecklingen. Det uppvägdes av en god bredd i portföljen och några tidigare svaga obligationer som återhämtade sig”, skriver förvaltaren.

Portföljen fick även positiva avkastningsbidrag från emissioner som IKC Avkastningsfond deltog i samt från ett antal obligationer med hög kupong. Samtidigt ger korta och försiktiga placeringar låg avkastning givet dagens ränteläge, adderar Lars Bredenberg.

Förvaltaren meddelar avslutningsvis att likviditeten bland aktörerna på företagsobligationsmarknaden förefaller vara god, men att det återstår att se om detta består ifall det fortsatt kommer många emissioner till marknaden fram till sommaren.

Ovan IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av maj. (Källa: IKC Fonder)

Ovan IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av maj. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR