• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: Maj tuff månad för aktivister, Armstrong Flooring tacklade marknadsosäkerhet med återköp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Maj var en månad som aktivistinvesterare globalt sett helst vill glömma, då förnyad handelsoro skakade om marknaderna.

Så lyder budskapet i en månadsrapport för aktivistskuggarfonden Skagen Insight, som investerar i utvalda aktivistsituationer på global basis och förvaltas av Tomas Johansson. Han meddelar dock att förvaltarteamet känner sig trygga inför resten av året och att juni har haft en uppmuntrande start.

“Vi fortsätter att se betydande framsteg vad gäller bolagstransformeringar över hela portföljen, där det starkaste exemplet är fondens största innehav, Thyssen Krupp. Bolaget annonserade att det slutligen skiljer sig från sin kronjuvel, hissaffären, i en manöver som är tänkt att frigöra betydande aktieägarvärden”, skriver Tomas Johansson.

Skagen Insight föll med 7,6 procent i svenska kronor under månaden, medan dess jämförelseindex (MSCI World NR USD, i SEK) tappade 5,2 procent. Sedan årsskiftet noterar fonden en uppgång på 17,3 procent samtidigt som index har stigit med 18,0 procent, enligt rapporten.

Skagen Insight bästa och sämsta portföljbidrag i maj. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Insight bästa och sämsta portföljbidrag i maj. (Källa: Skagen Fonder)

På innehavsbasis var Japanbaserade Maxell Holdings den aktie som gav bäst bidrag till avkastningen i maj. Bolaget aviserade under månaden en betydande extrautdelning, vilket överraskade de flesta marknadsaktörer men var i linje med Skagens estimat, förklarar Tomas Johansson.

Sämst avkastningsbidrag kom från Armstrong Flooring, som påverkades negativt av högre USA-tullar. Bolaget svarade med avisera ett återköp motsvarande 10 procent av de utestående aktierna, enligt förvaltaren, som ser detta som en positiv signal om operationell stabilitet trots rådande marknadsosäkerhet.

Tomas Johansson meddelar att han ser mycket värde över hela fondportföljen, då många av innehaven tidigare har handlats ned av marknaden snarare på grund av kortsiktighet än av försämrade bolagsförhållanden. Förvaltaren anser att den stora majoriteten av fondens portföljbolag är ordentligt missuppfattade och underuppskattade, särskilt givet de framsteg de har tagit.

Fondens portfölj innehöll 30 aktier vid utgången av maj, med en sektorbetoning på industri (46,7 procent av portföljen). På landnivå utgör Japan störst vikt, med 31,4 procent av kapitalet. Därefter följer USA (19,6 procent), Tyskland (13,2), Sverige (7,3) och Italien (7,0).

Skagen Insights tio största innehav per den 31 maj. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Insights tio största innehav per den 31 maj. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR