• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Portföljen stått stark under stökig maj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity rapporterar en uppgång med 0,1 procent under maj (andelsklass R SEK). Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,2 procent. Motsvarande siffror för det breda Europa-indexet Stoxx600 är en nedgång med 5,7 procent under maj och uppgång med 9,3 procent sedan årsskiftet. Hedge Nordics NHX Equities-index minskade preliminärt med 1,3 procent i maj.

Det rapporterar fondförvaltare Mikael Petersson i en månadskommentar avseende maj. Han konstaterar att maj var en synnerligen svag börsmånad, både i Sverige och Europa generellt. Historiskt får man backa till 1990 för att hitta en sämre majmånad för svensk del, skriver Mikael Petersson.

Med jämförelsetal på rullande 12 månader belyser Mikael Petersson att Coeli Absolute European Equity har presterat bra, med uppgång om 9 procent, medan MSCI Global har backat 2.2 procent (USD) och det breda Europaindexet har tappat 3,6 procent.

Under april gick cykliska aktier kraftigt framåt, och det är desamma som har fått ta ett rejält kliv tillbaka under maj, meddelar fondförvaltaren. På sektornivå var bilar och banker sämst, och på landnivå var Tyskland och Sverige sämst. Mikael Petersson ser en gemensam nämnare för den ryckiga börsen, nämligen Donald Trump och hans handelskrig. Det har dock fått upp volatiliteten, vilket har gynnat fondens säljoptioner som inhandlades billigt i slutet av april, skriver Mikael Petersson.

Fondutveckling gick mot strömmen

Fonden hade en genomsnittlig nettoexponering på 68 procent under månaden. Detta till trots har fonden, med sin uppgång om 0,1 procent, utvecklas bättre än marknaden konstaterar fondförvaltaren. Mikael Petersson belyser några orsaker till detta:

1.Amgen lade ett kontant bud med 169 procents budpremie på Nuevolution. Fonden investerade i Nuevolution för ett år sedan till kurs 16:50 kronor, och sålde nu på budet om 32:50 kronor. Mikael Petersson meddelar att hälften av kapitalet från försäljningen har återinvesterats i ett för portföljen nytt bolag, Biovica.

2.Korta innehav och säljoptioner bidrog positivt. Inledningsvis var utvecklingen svag på grund av uppgångar i spelbolag, Ratos och schweiziska Geberit, positioner som alla nu har stängts. När marknaden senare sjönk bidrog korta innehav i till exempel Azimut, RWE, Unibail, terminspositioner i tyska DAX och svenska OMX positivt till fonden.

3.Återhämtning i innehav som gick svag under april.

Mikael Petersson sammanfattar vad fonden söker när det kommer till långa innehav:

“Vi letar efter missförstådda bolag som har ett värde i dag med betydande framtida värdepotential och där ledning och styrelse är fokuserade på att skapa värden”, skriver Mikael Petersson.

Flera innehav uppköpta

Fonden har cirka 80 procent av kapitalet investerat i 10-15 bolag som över tid ska generera stora värden, och en mindre del i mer spekulativa innehav med betydande uppsida men också högre risk. Mikael Petersson konstaterar att sedan fondens start för snart 1,5 år sedan, har två innehav blivit uppköpta (Nuevolution och Cinnober) och tre har fått nya stora strategiska ägare som har tagit kontroll över bolaget (Scatec Solar, Mynaric och JDC), och i samtliga fall har en premie betalats. Det är bolag som har haft en svårkopierad tillgång, så kallad “proprietary asset”, och det kan ge bolagen en hög avkastning på sitt kapital som därmed påverkar värderingen på bolaget, menar Mikael Petersson.

Kärninnehav levererar

Mikael Petersson lyfter fram positiva nyheter i några av portföljens långa innehav. Tyska fastighetsbolaget Aroundtown, ett av fondens kärninnehav, steg i maj med drygt 5 procent efter kvartalsrapportering under maj. Substansvärdet steg med 6 procent under första kvartalet trots en låg belåning och hög förvärvstakt. Förutsättningarna för värdetillväxt är fortsatt mycket goda enligt Mikael Petersson.

Green Landscaping har redan levererat en kursuppgång om 80 procent på 13 månader, men bolaget fortsätter att överraska positivt enligt Mikael Petersson. Både tillväxt och marginaler har ökat, och integrationen av förvärv fortlöper smidigt.

“Vår bedömning är att aktien i en oförändrad marknad har förutsättningar att stiga med ytterligare 50 procent kommande 12-18 månader”, skriver Mikael Petersson.

Fondförvaltarens tro på den tyska nöjesarrangören DEAG har stärkts under månaden, efter att bolaget har rapporterat en stark organisk tillväxt om 24 procent, förbättrad bruttomarginal och planer på flera förvärv.

Bland de tidigare nämnda lite mer spekulativa innehaven återfinns Surgical Science, som utvecklar simuleringar för träning i kirurgiska ingrepp, och diagnostikföretaget Immunovia. Surgical Science har funnits i fonden sedan oktober 2018, och aktiekursen har fördubblats under tiden.

Genombrott för Immunovia

Efter en, enligt Mikael Petersson, lång väntan har Immunovia rapporterat utmärkta resultat från optimeringsarbetet av den kommersiella versionen av deras teknologi för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Dock förskjuts lanseringen med två kvartal. Marknaden regerade först positivt på nyheten, men det vände sedan ner till minus 5 procent. Fondförvaltaren tycker den negativa reaktionen är orimlig och passade på att öka i Immunovia.

Inför fortsättningen på börsåret noterar Mikael Petersson rörelser för två viktiga indikatorer för världsekonomin: cykliska bolag, som rört sig mycket både upp och ner, samt oljepriset, där priset för Brentolja sjönk med cirka 14 procent under maj. Mikael Petersson tror inte att nedgången i aktiemarknaden är klar för den här gången, utan menar att ungefär hälften av det som är kvar av årets uppgång, motsvarande 4-6 procent, ska bort innan det vänder upp igen, sannolikt i slutet av juni.

“Det faktum att vi har lyckats hålla oss nära högstanivåer för fondens utveckling den senaste tiden gör att vi har mycket torrt krut som vi ämnar sätta i arbete inom kort”, avslutar Mikael Petersson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.