• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Nyanställer tre i satsning på globala strategier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren East Capital har anställt Jakob Wikander, Michal Czerwinski och Sanat Sachar i ett led att stärka de globala investeringsteamen.

Det framgår av ett pressmeddelande, som även gör gällande att en rekrytering är på väg att slutföras till East Capitals Asienteam på Hongkong-kontoret.

Jakob Wikander anställs som portföljförvaltare för East Capitals multistrategi-fonder med bas i Stockholm. Michal Czerwinski tar vid som analytiker, också i Stockholm, medan Sanat Sachar kommer att verka som analytiker vid East Capitals kontor i Dubai.

I tillägg till dessa nyanställningar meddelar kapitalförvaltaren att Paul Nissan har blivit befordrad till Research Assistent inom hållbarhetsområdet, där han kommer att arbeta med Karine Hirn som nyligen tillträdde rollen som Chief Sustainability Officer.

“Dessa nyrekryteringar och förstärkningar av vår organisation är viktiga steg i den pågående utvecklingen av våra globala strategier, och kommer att bidra med ytterligare nyckelkompetenser till våra investeringsteam. Genom att expandera vår närvaro i tillväxt- och frontiermarknader, och därmed möjliggöra ytterligare aktivt engagemang i portföljbolagen, kan vi försäkra oss om att East Capital investerar i högkvalitativa bolag med potential för god avkastning och långsiktig hållbar tillväxt”, kommenterar East Capitals ordförande och investeringschef Peter Elam Håkansson.

I slutet av maj presenterade East Capital dessutom den före detta finansministern Anders Borg som rådgivare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR