Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
OPM Listed Private Equity     Large blend   Mid growth 
GS EM Corp Bd Base         Small growth  Small blend 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Mid growth   Mid blend  
Franklin High Yield        Small blend   Small growth
Jyske Invest Favourite Equities  Large blend   Large growth
AMF Aktiefond Sverige       Large blend   Mid blend  
IKC Global Healthcare       Large blend   Large growth
Skagen Insight           Mid value    Small value 
Nordic Cross Total Return Bond   Small value   Mid value  
PriorNilsson Idea         Mid blend    Mid growth 
Skagen m2             Mid blend    Mid growth 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR