Swedbank Robur: Minskat innehav i Kinnevik till 4,9% kap

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har minskat sitt innehav i investmentbolaget Kinnevik till motsvarande 4,93 procent av kapitalet och 2,35 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Den 31 mars hade Swedbank Robur 5,40 procent av kapitalet, enligt ägardatatjänsten Holdings. Sedan dess har fondbolaget sålt knappt 1,3 miljoner Kinnevik-aktier till ett värde av drygt 300 miljoner kronor, mätt med onsdagens kursnivå om 250:70 kronor per aktie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR