• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: "Finns en efterfrågan på säkra hamnar såsom aktier med hög direktavkastning"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturaktiefonden UB Infra tappade 0,8 procent i värde under maj, medan jämförelseindex (MSCI World TR) föll 5,4 procent.

Det framgår av en månadsrapport, där fondförvaltaren Pekka Niemelä konstaterar att värderingarna har hållit sig på en stabil nivå.

I svenska kronor räknat föll fonden med 1,3 procent i maj och har sedan årsskiftet stigit med 15,4 procent.

Utveckling för fonden och jämförelseindex i euro sedan lansering i januari 2006. (Källa: United Bankers AM)

Utveckling för fonden och jämförelseindex i euro sedan lansering i januari 2006. (Källa: United Bankers AM)

Angående marknadsteman pekar Pekka Niemelä på att inbromsande ekonomisk tillväxt innebär en växande osäkerhet på aktiemarknaderna, samtidigt som det pågående handelskriget mellan USA och Kina nu börjar skada olika länders ekonomier på ett betydande sätt. Han lägger till att den amerikanska centralbanken Federal Reserve till och med har indikerat att räntesänkningar ligger i korten.

“Det finns en efterfrågan på säkra hamnar såsom aktier med hög direktavkastning”, skriver Pekka Niemelä med anledning av den marknadsosäkerhet som föreligger.

Sett till portföljaktivitet uppges UB Infra under månaden ha sålt samhällsnyttiga vattenbolag i USA, som har presterat väl.

Vid utgången av maj bestod portföljen av 71 innehav. USA var med 34,7 procent det land som hade störst portföljvikt. Därpå följde Frankrike med 11,2 procent, Storbritannien (8,4), Tyskland (7,9) samt Spanien (6,5).

Nedan fondens tio största innehav per den 31 maj.

(Källa: United Bankers AM)

(Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR