• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -0,7% i maj, medvind hälsovård medan hotell tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT, som investerar i REIT:s (real estate investment trust) och REIT-liknande fastighetsaktier retirerade 0,7 procent i basvalutan euro i maj.

Det framgår av en månadsrapport.

Mätt i svenska kronor noterades ett tapp på 1,3 procent, vilket innebär en uppgång på 21,2 procent sedan årsskiftet.

Fondutveckling i euro sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

Fondutveckling i euro sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

“Hälsovårds-REIT:s hade en solid utveckling och steg med 4,8 procent i maj medan hotell & tillflykts-REIT:s var det uppenbara sänket med en nedgång om 8,4 procent”, skriver fondförvaltaren Aki Kostiander.

Under månaden har fonden utförd en mindre rebalansering av sina amerikanska innehav, samtidigt som innehavet i kanadensiska Artis har trimmats efter att ha gått starkt. Bolaget överavkastade Kanadas REIT-index tydligt efter att ha inlett en utvärderingsprocess gällande strategiska förändringar, meddelar Aki Kostiander.

Sett till värderingar skriver förvaltaren att “fonden handlas till en smärre rabatt mot NAV (0,95), vilket är betydligt lägre än övergripande marknadsvärderingar (1,10)“.

Den aggregerade direktavkastningen uppgår till 5,4 procent och portföljen handlas till en EBITDA-yield om 6,3, enligt rapporten.

UB Nordamerika REIT:s tio största innehav per den 31 maj 2019. (Källa: United Bankers AM)

UB Nordamerika REIT:s tio största innehav per den 31 maj 2019. (Källa: United Bankers AM)

Vid utgången av maj stod USA för den största landvikten i portföljen med 81,5 procent, följt av Kanada med 11,2 procent och Mexiko med 5,4 procent. Fonden hade 80 innehav, varav andelen REIT:s uppgick till 95 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR