Blackrock: Begränsad direkt ekonomisk påverkan vid uteblivet handelsavtal

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Utländska investerares försäljningar av kinesiska aktier i april och maj nådde rekordnivåer, med de största utflödena sedan det så kallade “stock connect”-programmet lanserades för fem år sedan, ett program vars syfte var att erbjuda globala investerare tillgång till kinesiska aktier via Hongkong.

Det skriver kapitalförvaltaren Blackrock i ett marknadsbrev.

Ett antal “seniora investerare” från Blackrock besökte nyligen Fastlandskina för att göra sig en bedömning av vilken påverkan handelsspänningarna med USA har på landets företagssentiment, samt på globala tillverkningskedjor.

“Vi ser begränsad direkt ekonomisk påverkan av ett ingen deal-scenario i de pågående handelsförhandlingarna, där amerikanska tullar blir implementerade fullt ut på samtliga kinesiska exportvaror. Kina har sannolikt verktygen för att tackla effekterna”, skriver Blackrock.

Kapitalförvaltaren bedömer att det mer brådskande bekymret är vad de eskalerande spänningarna gör med globala leveranskedjor samt med såväl kinesiska som globala företag som är beroende av dessa.

Vissa globala företag med betydande leveranskedjor i Kina avser inte vänta på nästa vändning i handelsförhandlingarna, och tecken på tillverkningsmigration visar sig redan då dramatiska löneökningar har noterats i grannlandet Vietnam, enligt Blackrock.

Att justera leveranskedjor är dock en kostsam affär som tar tid, och många utvecklingsmarknader är inte lämpliga att flytta produktion till. Detta då många länder saknar den pålitliga elförsörjning som krävs för storskalig tillverkning, skriver kapitalförvaltaren.

Vidare bedömer Blackrock att Kinas förflyttning mot större självständighet vad gäller allt från tekniksektorn och energi till matproduktion sannolikt kommer att accelerera framöver.

Den globala handelskonflikten är en källa till betydande makroosäkerhet, vilket ställer krav på motståndskraft i investeringsportföljen, menar Blackrock. Kapitalförvaltaren förordar att inkludera amerikanska statsobligationer, som historiskt har varit en krockkudde vid perioder av volatilitet, i portföljen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR