Fonder: Svenska nettoinflöden 5,3 mdr kr i maj, drivet av premiepensionsrabatter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den svenska fondmarknaden noterade nettoinflöden om 5,3 miljarder kronor i maj, varav cirka 6 miljarder kan hänvisas till premiepensionen, där den årliga insättningen avseende fondrabatter och arvsvinster skedde i maj.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Sveriges samlade fondförmögenhet minskade med 164 miljarder kronor under månaden och noterade 4.479 miljarder kronor per den 31 maj.

Sett till fondkategorier gjordes nettoinsättningar i långa räntefonder och aktiefonder i maj, samtidigt som blandfonder noterade nettouttag.

“När börsen svajar agerar de aktiva fondspararna. Precis som under börsturbulensen i höstas väljer spararna att dra ner på risken genom att köpa räntefonder och globalfonder samtidigt som man säljer geografiskt smalare aktiefonder, till exempel Sverigefonder. Det finns fog för osäkerhet men sparar man långsiktigt kan man lugnt sitta kvar i båten”, säger Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR