JP Morgan AM: Ägarandel i Nobina halverats sedan aug 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren JP Morgan Asset Management fortsätter att minska sitt innehav i bussoperatören Nobina.

Den 11 juni reducerades ägandet till 4,69 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

Före försäljningen, bestående av drygt 2,8 miljoner aktier, ägde JP Morgan AM 7,92 procent av kapitalet, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings.

I augusti 2018 hade fondförvaltaren 10,07 procent av aktiekapitalet i Nobina, varefter innehavet har minskats i omgångar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR