Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
SEF Kuylenstierna & Skog Equities Large growth  Large blend 
Alfred Berg Gambak         Small growth  Mid growth 
GAM Star US All Cap Equity     Large growth  Large blend 
AS SICAV I Frntr Mkts Eq      Small blend   Mid blend  
SEF Placerum Balanserad      Large growth  Large blend 
Capital Group Inv Co of Amer    Large growth  Large blend 
OSTRUM Pacific Rim Equity     Large blend   Large growth
LähiTapiola USA Keskisuuret    Large blend   Mid blend  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR