Lannebo Fonder: Närapå halverat innehav i Elanders sedan mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder har minskat sitt aktieinnehav i Elanders till drygt 1,3 från drygt 1,8 miljoner aktier, varpå fondbolagets ägarandel i bolaget uppgår till 3,74 procent sett till kapital.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande med anledning av att Lannebo Fonders ägarandel i Elanders understigit 5 procent av kapitalet.

I mars 2019 uppgick ägandet till nära 2,5 miljoner aktier, eller 7,19 procent av kapitalet, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR